Tuesday, March 14, 2006Tämä kuva päättää kuuden kuvan sarjan kuvattuna samana päivänä Espoon Tapiolassa. Tässä nähdään käytävän viereen auratun lumivallin kerroksellisuutta, kun auringonsätely oli sulattanut reunasta osan pois. Kerroksellisuus johtui eri eri lumenauraamiskertojen aikaisista vaihtelevasti likaisista (hiekkaisista) lumitilanteista väylällä. Kuvassa nähdään myös pieniä jääpuikkoja lumivallin reunassa sulamisen jälkeisen pakkasyön takia. Säätilanne: valitse 14.3.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

This picture ends the photo series of six photos as captured in the same day in the district of Tapiola in Espoo. In here we see the layerlike structure of the plowed snow embankment, when the radiation of the sun had been melted a part of the side away. The layers were due to the differently dirty (sandy) situations during different snow plowing occasions on the path. In the picture we see also small icicles on the side of the snow embankment due to the nightfrost after the snow melted. Weather condition: choose 14.3.2006
; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto maaliskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in March 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home