Wednesday, February 22, 2006Jänisten jäljet koristavat Suomessa lumihangen pintaa monesti ja monessa paikassa. Jänisten talviajan ravintoa ovat mm. puiden ja pensaiden oksat, jolloin näitä loikkijoita esiintyy myös taajamien puistoissa ja puutarhoissa. Kuvassa nähdään muutaman päivän vanhoja jäniksen jälkiä kuvattuna Helsingin Siltamäessä samana päivänä kuin edelliset kolme kuvaa. Säätilanne: valitse 22.2.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Tracks of the rabbits are decorating the snowcover many times and in many places in Finland. The nourishment of the rabbits during winter season are twigs (or shoots) of trees and shrubs and therefore these leapers are also appearing in parks and gardens of densely build up areas. In the picture we see couple of days old rabbit tracks as pictured in the district of Siltamäki in Helsinki at the same day as the previous three pictures. Weather condition: choose 22.2.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto helmikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in February 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home