Wednesday, February 22, 2006Tässä jänikset (tai jänis) olivat kulkeneet paljon samaa reittiä, joten selvä väylä oli syntynyt. Tälläisen pitkään lähes ennallaan säilyneen lumihangen aikana on mahdollista seurata eläinten käyttäytymistä, koska niiden jälkiä ehtii kertyä pitkältä ajalta hankeen. Tällainen lumihanki on erinomainen eläinten ja ihmisten liikkeiden dokumentoija, mistä voi tehdä päätelmiä mm. puutarhan puiden ja pensaiden suojaukseen jäniksiltä. Kuva on otettu Helsingin Siltamäessä eräässä puistossa, kuten alemmat kaksi kuvaa. Säätilanne: valitse 22.2.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

In here the rabbits (or a rabbit) had been passed the same track a lot, so therefore a clear path had been formed. During this kind of for a long time allmost unchanged snowcover it is possible to observe behaviour of the animals, because tracks leaved by them have time to cumulate onto the snowcover. This kind of snowcover is very good at documenting movements of the animals and humans, which can give conclusions among others for the protection of the trees and shrubs in garden against the rabbits. The photo is taken in the district of Siltamäki in Helsinki in some park like the previous two pictures. Weather condition: choose 22.2.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto helmikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in February 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home