Tuesday, March 21, 2006Sulamisvettä virtasi ko. päivänä myös hitaammin (loivemmat pinnat ja vähemmän vettä) joillakin toisilla kaduilla ja käytävillä varjoisille kohdille. Tässä nähdään sulamisveden tummentamaa jäistä pintaa, jossa muulle osalle oli jäänyt edellisten päivien heikoista lumisateista pinnoitetta vanhan jääksi tiivistyneen pinnan päälle. Tuon sulamisveden etenemistä heikensi sen jäätyminen. Säätilanne: valitse 21.3.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

The melting water flowed during this day also slower into shadowy spots (more gentle surfaces and less water) along other streets and paths. In here we see a melting water darkened surface, where on the other spots from the slight snowfalls of the previous days had been remained a coating on the top of the old icesurface. The advance of that melting water was weakened by the freezing of itself. Weather condition: choose 21.3.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto maaliskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in March 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home