Thursday, April 06, 2006Kaltevilla pinnoilla vesi tietenkin virtasi tässä vaiheessa. Tässä on esimerkki hitaasti virtaavasta purosta ja vähäisestä määrästä vettä hiekkakäytävän reunalla. Vesi virtasi vasemmalta. Virtaavan veden seassa liikkui savea ja mutaa, jotka asettuivat veden mukana taiteellisesti, kuten havaitaan. Tällaisia kuvioita syntyy, kun vesi virtaa pitkän aikaa tasaisesti. Lumen sulaessa se on mahdollista, koska pelkästä sateesta syntyy liian vaihtelevia vesivirtoja. Säätilanne: valitse 6.4.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

On slopy surfaces the water of course flowed at this stage. In here is an example of a slowly flowing stream and a little amount of water on the side of a sandy path. The water streamed from the left. Among the flowing water there were moving clay and mud, which settled with the water in an artistic way as it is observed. These kinds of patterns are formed, when the water flows evenly for a long time. That is possible due to the melting snow, because from rain only there are formed too variable water streams. Weather condition: choose 6.4.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto huhtikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in April 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home