Thursday, April 06, 2006Lätäköistä heijastui taivaan lisäksi myös muita asioita, kuten puistojen ja metsien alueilla tyypillisesti puita. Tässä nähdään rauduskoivun
(Betula pendula) latvusta asfaltoidun puistokäytävän reunalla olleessa lätäkössä lumen jäänteen kera. Tässäkään aurinko ei paistanut, kuten ei edellisessä kuvassakaan. Säätilanne: valitse 6.4.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Beside the sky there were also other things reflecting from the puddles, like typically trees in the areas of parks and forests. In here we see the crown of a Silver Birch (Betula pendula) in the puddle, that was beside an asphalt paved path of the park with remains of the snow. In here the sun didn't shine, like also in the previous picture. Weather condition: choose 6.4.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto huhtikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in April 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home