Thursday, April 06, 2006Vesilammikoita oli edelleen runsaasti nurmikoilla, koska maa ei vielä jäisenä imenyt vettä kunnolla ja pilvien takia veden haihtuminen oli vähäistä. Jotkut lammikot olivat niin laajoja, että lintuja uiskenteli niissä parvittain, kuten kuvassa. Linnut olivat tässä sinisorsia (Anas platyrhynchos). Säätilanne: valitse 6.4.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Pools of water were further around plentyfully on lawns, because the ground yet as frozen didn't absorb water properly and the evaporation of the water was small due to the clouds. Some of these puddles were so large, that birds swimmed on them in flocks, like in the picture. The birds here were mallards (Anas platyrhynchos). Weather condition: choose 6.4.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto huhtikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in April 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home