Saturday, April 01, 2006Kuvassa nähdään puistokäytävän reunassa jäähän syöpynyttä kanjonia sulamisveden virtaamisen takia. Vesi virtasi vasemmalta. Kyseessä oli itse asiassa edellisessä kuvassa nähtävän saman vesivirran alkupää. Ko. päivän vesisade vaikutti myös tämän veden virtaamiseen sitä voimistavasti, jolloin tällaisia virtaamiskuvioita syntyi runsaasti lisää ympäri Etelä-Suomea. Jään päällä nähdään liukkauden torjuntaan käytettyä hiekkaa. Säätilanne: valitse 1.4.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

In the picture we see a canyon as eroded into ice due to a melting water beside a path in a park. The water streamed from the left. In this case this was actually a beginning of the same waterstream as seen in the previous photo. The rain of this day affected also to this flowing water as strengthening it and therefore these kinds of flowing patterns formed plentyfully more around southern Finland. On the top of the ice we see sand used for the prevention of slipperyness. Weather condition: choose 1.4.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto huhtikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in April 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home