Tuesday, May 16, 2006Alempaan kuvaan verrattuna aurinko paistoi tässä puiden lehvästön läpi samalle nurmikon kohdalle. Ko. puiden varjot olivat itse asiassa juuri niiden rusokirsikoiden varjoja, jotka varistivat nämä terälehdet. Puut olivat jo melkein tyhjiä terälehdistä ja lähinnä kevätväriset lehdet olivat jäljellä. Kasvukausi oli tämän puulajin kohdalla edennyt epätasaisesti kasvupaikasta riippuen; lämpimimmillä paikoilla kukinta ehti päättyä ennen tässä vaiheessa vallinnutta kylmää jaksoa, mutta viileimmillä paikoilla pääkaupungin ympäristössä kukinta jatkui vielä tässäkin vaiheessa. Joka tapauksessa nämä neljä kuvaa näyttävät varisseiden terälehtien kauneusarvon. Kirsikoilla se on jo entuudestaan tunnettu fakta, mutta muidenkin lajien kohdalla tällaista laskeumaa ei kannata pitää roskana. Säätilanne: valitse Base Time 16.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

As compared to the lower picture the sun shined here through the trees on the same spot of lawn. The shadows in question are actually just the shadows of those Sargent Cherrys, which shed these petals. The trees were allmost empty of the petals and mainly spring coloured leaves remained. The growing season had been progressed unevenly in the case of this tree species according to the growing place; on the warmest places the blooming had time to end before the cold spell of weather which prevailed at this moment, but on the coolest places around the Helsinki area the blooming continued yet also at this stage. In any case these four pictures show the beauty value of the shattered petals. With cherrys that's allready known fact, but also in cases of other species this kind of fallout isn't worth to consider as a rubbish. Weather condition: choose Base Time 16.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto toukokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in May 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 127,5 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home