Monday, May 08, 2006Tämä kuva päättää tämän kolmen kuvan sarjan kuvattuna samana päivänä Espoon Tapiolassa. Kuvassa on nurmikkoa, jossa voikukat (Taraxacum officinale) olivat alkaneet paikoin kukkia. Toukokuun lämpöaalto oli vaikuttanut myös nurmikoiden kasvuun niin, että joitakin niistä leikattiin näinä aikoina ensimmäisen kerran tänä vuonna. Tämä nurmikko ei kuitenkaan ollut vielä yksi niistä. Suomalaisilla nurmikoilla voikukat ovat usein hyvin yleisiä. Niitä pidetään yleensä rikkaruohoina, mutta minun näkemyksen mukaan ne ovat ehdottoman kauniita loppukevään ja alkukesän maisemakasveja, joita pitää suosia. Säätilanne: valitse Base Time 8.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

This picture ends this three picture series as photographed in the same day in the district of Tapiola in Espoo. In the picture there's a lawn, where Dandelions (
Taraxacum officinale) had been started to blossom locally. The wave of warm air during may had been affected also to the growth of the lawns in a way, that around this time some of them were being mowed for the first time this year. However this lawn wasn't one of them. On the finnish lawns dandelions are many times very common. They are considered usually as weeds, but according to my vision they are dead beautiful late spring and early summer landscape plants, which must be favoured. Weather condition: choose Base Time 8.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto toukokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in May 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 86,6 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home