Monday, May 22, 2006Edellisen kuvasarjan jälkeen pohjoisella Atlantilla ja Britteinsaarilla ollut laaja matalapaine useine keskuksineen oli 19. - 21. päivinä lähempänä Suomea. Sen myötä useita matalan osakeskuksia liikkui Suomen ympärillä ja Suomen ylikin tuoden ajoittain lähinnä kuurottaista sadetta. Ilmamassa pysyi kuitenkin edelleen viileanä ja päivälämpötilat olivat vain +10 asteen tienoilla. Runsaan pilvisyyden ja ajoittaisten sateiden ansiosta hallaa ei enää ollut 19. päivästä lähtien. Ko. kuvan ottamisen tienoilla vallitsi tilapäisesti korkeapaineen selänne ja sen myötä varsin aurinkoinen ja lämmin sää; ylin lämpötila oli +20,0 astetta. Tämä kuva on otettu samalla Espoon Tapiolan paikalla kuin edellisen kuvasarjan rusokirsikoiden (Prunus sargentii) kukkien terälehtikuvat. Tässä nähdään ko. puulajin varisseita kukkaperiä ja ruskeiksi kuivuneita terälehtiä, joita tuuli oli kasannut. Tämä puu varistaa terälehtien jälkeen n. viikon päästä kokonaan ne kukat, joista ei synny hedelmiä. Suomen oloissa näin käy yleensä helposti, mutta tiedän tämän puuryhmän tuottavan kypsiä marjoja runsaasti joka kesä (keskimäärin kesäkuun viimeisellä viikolla). Säätilanne: valitse Base Time 22.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

After the previous photo series a large low pressure situated in northern Atlantic and British Isles with many centers was during the 19th to the 21st days nearer Finland. Due to that several low pressure subcenters moved around Finland and also across Finland bringing occasionally mainly showery rain. However the air mass stayed further cool and the afternoon temperatures were only around +10 C. Due to the plentyfull cloudyness and the occasional rain there wasn't ground frost anymore from the 19th day onwards. Around the shooting of this photo there prevailed a ridge of high pressure temporarily, which brought rather sunny and warm weather; the maximum temperature was +20,0 C. This picture is taken in the same spot in the district of Tapiola in Espoo as the Sargent Cherry's (Prunus sargentii) flower petal photos in the previous photo series. In here we see shed pedicels and into brown dried up petals of this tree species. The wind had been piled them up. This tree sheds after the petals about one week later those flowers as a whole, which doesn't form into fruits. In the circumstances of Finland this happens usually easily, but i know this group of trees to be able to form plenty of ripe berries every summer (on an average during the last week of June). Weather condition: choose Base Time 22.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto toukokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in May 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 153 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home