Tuesday, May 16, 2006Nämä karvaiset "turrit" ovat raidan hedenorkkoja; keltaiset heteet olivat kuivuneet jo niin paljon, että harmaakarvainen norkkovarsi oli uudestaan esillä. Raidan kukinta-aika on vähän ennen noiden kahden alempana esitellyn puulajin kukintaa. Sen vuoksi nämä norkot olivat varisseet jo em. lajien kukinnan alussa n. viikko sitten. Koska raita on kaksikotinen puulaji, niin tässä vaiheessa emiyksilöissä eminorkot olivat kehittymässä hedelmänorkoiksi. Niiden variseminen tapahtuu Etelä-Suomessa yleensä touko-kesäkuun vaihteessa, kun ko. norkot ovat päästäneet ilmaan valkohaivenelliset siemenensä. Tämä kuva päättää kuuden kuuden kuvan sarjan; kuvat on laitettu taiteellisten seikkojen mukaan järjestykseen, mutta kuvauksen aikaskaala pitää paikkansa. Kuvaustilanteessa kasvukausi oli vielä n. viikon edellä tavanomaisesta, vaikka hyvin kylmä sää jarrutti kehitystä tässä vaiheessa. Säätilanne: valitse Base Time 16.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

These shaggy "dogs" are male catkins of Goat Willow; the yellow stamens had been dried up allready so much, that grey hairs of the catkin's stem were exposed again. The blooming time of Goat Willow is a little earlier than the blooming time of those two tree species shown lower. Therefore these catkins had been shed allready at the start of the blooming of those mentioned species about a week ago. Because Goat Willow is dioicous plant, therefore the female catkins were at this stage in the tree forming into fruiting catkins. Shedding of them happens in southern Finland usually at the turn of may and june, as these catkins have released the white downy seeds into the air. This picture ends the six picture series; the photos are placed in order according to artistic matters, but the time scale of the photoshooting holds true. During the photoshooting moment the growing season was yet about one week ahead of the average, allthough very cold weather slowed down the progress at this stage. Weather condition: choose Base Time 16.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto toukokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in May 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 127,5 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home