Tuesday, May 23, 2006Jo edellisessä kuvasarjassa oli esimerkki metsävaahteran (Acer platanoides) kukkien varisemisesta, mutta tässä vaiheessa sateen ja tuulten ansiosta kukkia oli varissut yhä enemmän; puut olivat jo melkein tyhjiä kukista ja ainakin suurimmaksi osaksi tuore lehdistö oli nyt enemmän esillä ko. puissa kuin jäljellä olevat kukat. Sadeveden mukana tämäkin laskeuma muodosti hienoja kuvioita, kuten tässä asfaltoidun käytävän reunassa sadevesikourussa. Säätilanne: valitse Base Time 23.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Allready in the previous photo series there was an example on shed flowers of Norway Maple (Acer platanoides), but at this stage further more flowers had been shed due to the rain and winds; the trees were allready allmost empty of flowers and at least for the most part fresh leaves were now more exposed in these trees than the remaining flowers. With the rain water also this fallout formed fine shapes, as on the rain water channel of the asphalted path's edge in here. Weather condition: choose Base Time 23.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto toukokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in May 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 158,8 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home