Tuesday, May 23, 2006Sade oli sen verran rankkaa aikaisemmin iltapäivällä, että hiekkapintaisilla väylillä hiekkaa valui helposti sadeveden mukana. Tässä kuvassa sitä oli valunut käytävän viereiselle mullokselle. Kuvassa nähdään myös varisseita rauduskoivun (Betula pendula) hedenorkkoja. Sen kukinta oli siten päättymässä ja sekä sateen että tuulten ansiosta näitä norkkoja oli jo ilmestynyt maahan. Kohdan yllä on isoja koivuja. Säätilanne: valitse Base Time 23.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

The rain was heavy in such a way earlier during the afternoon, that on the sand paved paths sand was flowed easily by the rain water. In here it had been flowed into the dirt covered ground beside the path. We see in the picture also shed male catkins of Silver Birch (Betula pendula). The blooming of it was therefore ending and due to both the rain and the winds these catkins had allready been appeared on the ground. There are big birches over the spot. Weather condition: choose Base Time 23.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto toukokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in May 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 158,8 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home