Tuesday, January 17, 2006Tämä kuva on otettu samalla paikalla ja samassa tilanteessa kuin edellinen kuva, mutta tässä oli lisäksi jäätä edellisen lumikerroksen jäänteistä nurmikon painanteessa. Kuvassa näkyy hauskasti myös jalanjälkiä tämän edellisen lumikerroksen jäänteessä, kun uusi pakkaslumi oli tuonut ne paremmin esiin. Säätilanne: valitse 17.1.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

This picture is taken in the same location and in the same situation as the previous photo, but here in the hollow of the lawn there was also ice that was remains of the previous snowcover. In the picture there is also funnily visible footprints on that remains of the previous snowcover, when the new dry frosty snow had been brought them more clearly present. Weather condition: choose 17.1.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto tammikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in January 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home