Monday, April 17, 2006Sulamisvedetkin pysyivät vielä paikoitellen niillä nurmikon alavilla kohdilla, joilla routa ei ollut vielä kunnolla sulanut. Päivän sateiden takia vettä tuli lisääkin näihin lammikoihin. Suurimmalta osalta maa-alueita routa oli jo käytännössä hävinnyt, mutta vielä joillakin varjopaikoilla ja savisen maan kohdilla routaa oli paikoin jopa n. 20cm. Tässä kuvassa sulamisvesilammikossa oli jäätäkin. Kuvan heijastuneet puut olivat metsäkuusi (Picea abies) ja haapa (Populus tremula). Säätilanne: valitse Base Time 17.4.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Also melting waters remained in those hollow spots of lawns, where the soil frost hadn't yet been melted properly. Due to the rains of this day water also increased on these puddles. On the most part of land areas the soil frost had allready been melted in practise, but yet on some shadowy places and on clay rich spots there were soil frost locally even about 20 centimetres. In this photo there was also ice in the melting water puddle. The reflected trees in the picture were Norway Spruce (
Picea abies) and European Aspen (Populus tremula). Weather condition: choose Base Time 17.4.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto huhtikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in April 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home