Tuesday, May 23, 2006



Tässä metsävaahteran kukkia oli varissut sammaloituneen nurmikon kohdalle. Kohta oli sen verran tuulensuojainen ja sadevesi imeytyi sen verran hyvin maahan, että nuo kukat jäivät tasaisesti ko. pinnalle. Maan karkea pinta auttoi myös asiaa. Tämä ja kaksi alempaa kuvaa on kuvattu samalla paikalla, jossa metsävaahteroita on monta isoa puuta. Siten varisseitten kukkien määrä oli runsas. Säätilanne: valitse Base Time 23.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

In here the flowers of Norway Maple had been shed on a mossy spot of lawn. The spot was wind protected in such a way and the rain water absorbed so well into the ground, that those flowers remained evenly on that surface. The coarse surface of the ground helped also the case. This and lower two pictures are taken in the same place, where there are many big trees of Norway Maple. Therefore the amount of shed flowers was big. Weather condition: choose Base Time 23.5.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto toukokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in May 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 158,8 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home