Wednesday, April 12, 2006Lumi suli ko. päivänä laajoilta alueilta jo kokonaan etenkin aurinkoisilla paikoilla, mutta tyypillisesti aurattuja kasoja ja valleja säilyi edelleen runsaasti, kuten tässä hauskasti nähdään. Auratuissa kasoissa lumi oli kuvassa nähtävään tapaan selvästi likaisempaa (hiekkaa) kuin kuin muutoin. Kasat näyttivät olevan jännästi etäällä väylän / tien reunasta, koska sulaminen oli edennyt myös vaakasuunnassa ko. väyliltä käsin. Säätilanne: valitse Base Time 12.4.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

The snow melted away during this day allready completely from large areas especially on sunny places, but typically plowed piles and embankments remained further plentyfully, like we funnily see in here. On the plowed piles the snow was clearly dirtyer (sand) than otherwise as we can see in the picture. The piles seemed curiously to be far away from the ways / paths, because the melting happened also in horizontal direction from these paths. Weather condition: choose Base Time 12.4.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto huhtikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in April 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home