Wednesday, April 12, 2006Edellisiin kuviin verrattuna tässä on esimerkki hyvin vähäisestä ja hitaasta vesivirrasta hiekkakäytävällä. Virta päättyi lätäkköön ja sen myötä virran mukanaan kuljettama hieno aines asettui hyvin taiteellisesti tuon veden pinnalle. Siinä oli mukana myös sulamisesta aiheutunutta vaahtoa vasemmalla ollesta jäästä. Voimakkaissa virroissa tällaista ei tapahdu, vaan vesi huuhtelee pintansa epäpuhtaudet pois ja vain karkea hiekka asettuu virran pohjalla kuvioittain. Säätilanne: valitse Base Time 12.4.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

As compared to the previous pictures we see here an example of a very minor and slow stream of water on a sandy path. The stream ended to a puddle and due to that the fine matter carried by the water settled very artistically on the surface of that water. Among there was also foam from the melting of the ice on the left. In powerfull streams this doesn't happen. Instead the water washes particles away from the surface of itself and only rough sand settles under the stream in patterns. Weather condition: choose Base Time 12.4.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto huhtikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in April 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home