Wednesday, April 12, 2006Tässäkin kuvassa oli sama vesilammikko kuin kahdessa alemmassa kuvassa. Kuten nähdään, niin lammikko oli varsin laaja ja linnut olivat tietenkin löytäneet sen omaksi paikakseen. Lätäkön syvyys oli kuitenkin vain n. 10 cm. Tilanteessa vallitsi heikko lounaistuuli, jota merituuli voimisti ajoittain kohtalaiseksi iltapäivällä. Tällaisten laajojen lätäkköjen pinnalle muodostui siten pieniä aaltoja, mutta tuuli ei ollut riittävän voimakasta aaltojen muodostumiselle hyvin pieniin lätäköihin. Säätilanne: valitse Base Time 12.4.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Also in this picture there was the same pool of water as in the lower two photos. As we can see, the pool was rather large and of course the birds had been found it for the place of their own. However the depth of the puddle was only about 10cm. In the situation there was a weak southwesterly wind, which was strengthened occasionally by the sea breeze to moderate in the afternoon. Small waves were formed therefore on the surfaces of wide puddles like here, but the winds weren't strong enough for the wave formation on very small puddles. Weather condition: choose Base Time 12.4.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto huhtikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in April 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home