Tuesday, April 11, 2006Viimeisessä tämän sarjan kuvassa nähdään hiekkapintaisen puistokäytävän yli oikealta virtaavaa sulamisvettä. Paikoin routa oli sulanut jo sen verran tällaisten käytävien pohjilta, että vettä imeytyi. Toisin paikoin vettä oli kuitenkin edelleen liikkeellä niin runsaasti, että joka tapauksessa kumisaapaskelit jatkuivat tällaisilla alueilla. Runsaat vesipinnat tarjosivat silti hienoja tilanteita heijastumille, kuten tässä. Päivän aikana ei enää satanut juuri yhtään, vaikka pilvisyys oli runsasta. Lumipeitettä oli jäljellä nyt selvästi alle 10cm, jolloin myös tämän kevään tilanteessa peite oli jo epäyhtenäinen ja muuttumassa laikuttaiseksi. Säätilanne: valitse Base Time 11.4.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

In the last picture of this series we see on the surface of a sandpaved path a melting water flowing from the right. Locally the soil frost had been melted in such way from the bottoms of these kinds of paths, that some water absorbed. However on the other spots the water was around so profusely, that in every case a so called rubberboot wearing situation continued in these kinds of areas. The plentyfull surfaces of the waters gave fine situations for reflections though, like in here. During the day it didn' t rain allmost at all anymore, allthough clouds appeared densely. There were snowcover left now clearly under 10 centimetres and therefore also in the case of this spring the cover was allready uneven and becoming spotty. Weather condition: choose Base Time 11.4.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto huhtikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in April 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home