Monday, April 17, 2006Tässä on sarjan toinen sulamisvesilammikko nurmikon notkossa. Veden pinnalla nähdään hyvin heikon vesisateen pisaroiden jälkiä. Heijastuneet puut kuvassa olivat melkein kaikki metsävaahteroita (Acer platanoides). Parin edellisen päivän aikana haihtuminen oli ollut melko runsaan pilvisyyden takia sen verran heikkoa, että myös siksi näitä vesilammikkoja säilyi. Edellisen kuvasarjan jälkeisissä yöpakkasissa nämä lammikot saivat korkeintaan n. yhden sentin vahvuisen jääkerroksen, mutta kevään auringolla oli jo sen verran voimaa, että runsaan pilvisyyden iltapäivinäkin kaikki ne jääkerrokset sulivat helposti pois. Sama koski ko. pakkasissa jäätynyttä pelkkää maan pintaa. Säätilanne: valitse Base Time 17.4.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

In here there's the second melting water puddle of this series on the hollow of a lawn. On the surface of the water we see drop marks of a very weak rain. The reflected trees in the picture were allmost all Norway Maples (
Acer platanoides). During couple of previous days the evaporation of water had been so much weak due to rather dense cloudyness, that therefore these puddles were remaining also. In the nightfrosts after the previous picture series these puddles got about one centimeter thick layer of ice, but the spring sun had allready so much power, that also during afternoons of plentyfull cloudyness all of those ice layers melted away easily. The same was concerning the plain ground surface as frozen in those frosts. Weather condition: choose Base Time 17.4.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto huhtikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in April 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home