Wednesday, June 21, 2006Eri poppelilajit kypsyttävät siemenensä eri aikoina ja tässä vaiheessa niistä oli vuorossa ruhtinaanpoppeli (Populus "Rasumowskiana"), jonka siemenlaskeumaa oli kuvassa hiekkakäytävällä. Kaikkien poppelien siemenet ovat hyvin saman näköisiä keskenään, joten eri lajeja ei voi erottaa pelkästään niistä. Itse hedelmänorkot ovat erinäköisiä eri lajeilla, mikä helpottaa tunnistamista ja tässä tapauksessa kasvitieteellisen puutarhan nimikyltit auttoivat myös asiaa. Eri viljelylajikkeet ovat myös pelkästään joko hede- tai emiyksilöisiä ja tämä lajike on pelkästään emipuita sisältävä. Suurin osa tämän lajikkeen siemenistä oli vielä puussa norkoissa valkovillaisina tuppoina. Säätilanne: valitse Base Time 21.6.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Different poplar species ripen their seeds at different times and at this stage from those it was the turn of a Poplar cultivar (
Populus "Rasumowskiana"), which seed fallout was in the picture on a sandy path. Seeds of all poplars are very similar in appearance with each other, so different species cannot be identified based on them only. The fruiting catkins themselves are different looking on different species, which helps the identification and in this case the name plates of the botanical garden helped also the matter. Different cultivars contain also either male or female trees only and this cultivar is only containing female trees. Most of the seeds of this cultivar were yet on the tree on catkins as white woolly tufts. Weather condition: choose Base Time 21.6.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto kesäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola; Helsinki in June 2006.


Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 414,7

0 Comments:

Post a Comment

<< Home