Monday, June 19, 2006Tämä kuva päättää 8 kuvan sarjan kuvattuna samana iltapäivänä - iltana Espoon Tapiolassa. Myös tässä on kotipihlajan (Sorbus aucuparia) kukkien terälehtiä asfaltilla taiteellisesti varisseena. Variseminen oli vielä osittain kesken ja sitä oli tapahtunut tässä tapauksessa vain edellisen ja tämän päivän aikana. Niinpä tuo laskeuma oli vielä tuoretta. Varjoisa paikka säästi lisäksi sitä kuivumasta nopeasti helteessä ruskeaksi. Kasvupaikkaerojen takia osa kotipihlajista oli lopettanut kukinnan jo muutaman päivän aikaisemmin. Säätilanne: valitse Base Time 19.6.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

This picture ends the 8 picture series photographed during the same afternoon - evening in the district of Tapiola in Espoo. Also here there are flower petals of Rowan / European Mountain Ash (
Sorbus aucuparia) shed in an artistic way onto an asphalt. The shedding was yet partly uncompleted and it had been happened in this case only during the previous and this day. So that fallout was yet fresh. In addition the shadowy place kept that from drying fast brown in the heatwave. Due to the differences in localitys part of Rowans / European Mountain Ashes had been ended their blooming couple of days earlier. Weather condition: choose Base Time 19.6.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto kesäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in June 2006.


Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 381,5

0 Comments:

Post a Comment

<< Home