Thursday, June 29, 2006Tämäkin kuva on otettu Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa samana iltapäivänä kuin edellinen kuva. Poikkeuksellisesti päätin ottaa tämän blogin teemaan mukaan eläinkuvan. Periaatteena tällaisessa valinnassa myös jatkossa on se, että ko. eläin liittyy tavalla tai toisella kasveihin (joita ko. blogi sisältää paljon) tai vallinneeseen sää- tai muuhun luonnonolosuhteeseen. Tämä söpöliini oli villiintyneen lemmikkikanin poikanen. Tässä vaiheessa ne olivat näin pieniä ja ko. polulla niitä oli kaksi. Sen kokoa voitte suhteuttaa maassa olleisiin vuorijalavan (Ulmus glabra) siemeniin, jotka ovat n. 1,5 - 2 sentin läpimittaisia. Vasemmassa yläkulmassa oli myös ruhtinaanpoppelin (Populus "Rasumowskiana") siemenlaskeumaa. Kanit ovat olleet Helsingissä runsaan lisääntymisen takia vaivana monille kasveille, koska nämä eläimet syövät talvella mm. puiden ja pensaiden oksia sekä kuorta ja ne ovat näin vahingoittaneet runsaasti istutuksia. Mm. Helsingin kaupunki on suunnitellut näiden eläinten eliminoimista, mikä varmaan jakaa mielipiteitä. Ainakin tämän söpön ilmestyksen kohdalla... Säätilanne: valitse Base Time 29.6.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

This picture is also taken in the botanical garden of Kaisaniemi in Helsinki at the same afternoon as the previous picture. Exceptionally i decited to include into this blog's theme an animal picture. As a principle in this kind of choosing also in the future there is the fact, that the animal in question is associating in the way or the other with plants (which are appearing a lot in this blog) or with a prevailed weather condition or an other circumstance of nature. This cutiepie was a cub of a pet rabbit run wild. At this stage they were small in such a way and there were two of them in the path. You can proportion the size of it to the seeds of Wych Elm (Ulmus glabra) on the ground, which are about 1,5 to 2 centimetres across. In the upper left corner there was also seed fallout of Poplar cultivar (Populus "Rasumowskiana"). The rabbits have been a harm to many plants in Helsinki due to their profuse breeding, because they eat for example shoots and bark / cortex of trees and shrubs in winter and so they have been damaged plenty of plantings. For example the city of Helsinki have been planning an elimination of these animals, which propably will divide opinions. At least at the scene of this cute appearance... Weather condition: choose Base Time 29.6.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto kesäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in June 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 513,5

0 Comments:

Post a Comment

<< Home