Sunday, June 11, 2006Tässä asfaltilla oli runsaasti hopeapajun (Salix alba "Sibirica") varisseita hedenorkkoja. Tämän kuun 3. päivän kuvassa saman lajin hedenorkkolaskeumaa oli kuvattuna Hämeenlinnassa, jossa kasvukausi oli vielä nytkin edellä etelärannikon tilannetta n. viikon. Tässä vaiheessa etelärannikonkin hopeapajut olivat viimein päättäneet kukintansa. Osa kuvan norkoista oli tallautunut liikenteen vuoksi. Suomessa viljellyt hopeapajut ovat kaikki hedepuita, joten siemenlaskeumaa ei täällä ko. lajista synny. Säätilanne: valitse Base Time 11.6.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

In here on an asphalt there was a plenty of shed male catkins of White Willow (Salix alba "Sibirica"). In the picture of the 3rd day of this month the male catkin fallout had been pictured in Hämeenlinna, where the growing season was even now about one week ahead of the situation by the southern coast. In this phase White Willows of also southern coast had at last been ended their blooming. A part of the catkins in the picture had been trampled due to a traffic. All White Willows cultivated in Finland are male trees, so there aren't any fruiting fallout forming in here from this species. Weather condition: choose Base Time 11.6.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto kesäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in June 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 274,7 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home