Sunday, June 11, 2006Tässä raidan (Salix caprea) norkkolaskeumaa oli nurmikolla. Sen takia nämä norkot olivat sijoittuneet tasaisemmin kuin kahden alemman kuvan norkot; tällä pinnalla norkot olivat takertuneet nurmikon korsiin ja eivät siten liikkuneet helposti kasoihin tuulten mukana. Tässäkin nähdään, kuinka heikosti hedelmöittyneet siemenet olivat jääneet kiinni norkkoihin. Säätilanne: valitse Base Time 11.6.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Here the fruiting catkin fallout of Goat Willow (Salix caprea) was on a lawn. Due to that these catkins were assembled more evenly than the catkins in the two lower pictures; in this surface the catkins had been grabbed on the lawn's straws and therefore they didn't move easily in piles with winds. In also here we see, how the poorly pollinated seeds had been remained entact on the catkins. Weather condition: choose Base Time 11.6.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto kesäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in June 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 274,7 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home