Wednesday, March 29, 2006Tässä nähdään runsaassa sulaneessa vedessä olevaa lunta (tumma alue) eli loskaa vähemmän märän lumen (vaaleat kohdat) kanssa. Ko. päivänä tällaisia tuoreen lumen kohtia oli runsaasti, koska sulamisvettä oli liikkeellä paljon jatkuvien joka olomuodossa tulleiden sateiden takia. Maan ja väylien kuoppaisuus sekä vanhan lumi- ja jääkerroksen tilanne vaikuttivat sulamisveden kertymiseen ja määrään eri kohdilla mielenkiintoisen esteettisesti. Säätilanne: valitse 29.3.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

In here we see snow among a big amount of melting water (dark area) in other words slush with a less wet snow (light spots). During this day these kinds of spots of fresh snow appeared plentifully, because melting water was around a lot due to continued precipitation in all forms. The bumpyness of the ground and paths and the situation of the old snow- and icelayer affected to the accumulation and amount of the melting water on different spots interestingly in esthetic way. Weather condition: choose 29.3.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.


Helsingin Puistolan säätilasto maaliskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in March 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home