Sunday, August 27, 2006Edellisen päivän ukkoskuuron vaikutuksia oli myös tässä kuvassa kuvattuna aikaisin aamulla. Siinä nähdään veden mukana kuvioittain kasaantuneita metsäkuusen (Picea abies) neulasia. Pitkän kuivuuden aikana niitä oli varissut tälle hiekkakäytävälle vieressä olevista isoista puista. Kuuset varistavat männyistä poiketen vähitellen koko vuoden aikana neulasiaan. Taannoisen kuivuuden takia neulasten variseminen oli tosin nyt heinä - elokuussa melko runsasta ja niiden kertymäaika oli pitkä ilman huuhtovia sateita. Niinpä voimakkaan sateen tultua tällaiset neulaskuviot olivat tavanomaista näyttävämpiä. Tämä on esimerkki siitä, että voimakas sade aiheuttaa itse pinnan syöpymisen lisäksi pinnan päällä olevasta materiaalista hauskoja kuviota. Niitäkin kannattaa tarkastella esteettisenä ilmiönä eikä ollenkaan roskina. Tähän mennessä tulleet sateet olivat saaneet aikaan jo mm. nurmikoiden selvän elpymisen uuteen kasvuun. Puuvartiset kasvit (ne jotka eivät olleet kuolleet tai siirtyneet ennenaikaiseen talvilepoon kuivuuden takia) olivat elpymässä paljon hitaammin, koska vettä ei ehtinyt vielä imeytyä syvällä oleville juurille. Syntynyt sadevaje oli niin suuri, että maalla oli todella paljon imettävää ennen kuin kaikki kasvit pääsisivät käyttämään uutta vettä hyväkseen. Savisilla mailla tämä ilmeni selvimmin, koska karkeammilla maalajeilla (hiekat) vesi imeytyy helpommin syvälle. Säätilanne: valitse Base Time 27.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


Influences of the previous day's thundershower were also present in this picture photographed early in the morning. In there we see needles of Norway Spruce (Picea abies) piled up in shapes with the flowing water. During the long drought they had been shed onto this sandy pavement from the big trees beside this pavement. As opposed to pines the spruces shed their needles cradually during whole year. Due to the earlier drought the shedding was now in July - August rather profuse though and their time of cumulation was long. Therefore as the heavy rain came these kinds of needle shapes were more showy than usually. This is a example of the fact, where in addition to the corroding of the actual surface a heavy rain causes funny shapes of the material on the surface. They also should be observed as an esthetic phenomenon and not at all as rubbish. The rains up to here had allready been caused amongst others a clear recovering of the lawns into a new growth. The woody plants (those, which weren't dead or fallen in winter dormancy ahead of schedule due to the drought) were recovering much slower, because water hadn't had yet the time to absorb into the roots deep in the ground. The formed lack of rain supply was so big, that the soil had really much to absorb before all plants would have a change to take advantage of the new water. This was revealed the clearest on clayish soils, because more coarse soil types (sands) absorb water easier into the deep ground. Weather condition: choose Base Time 27.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1342

0 Comments:

Post a Comment

<< Home