Thursday, August 24, 2006Tavanomaista lämpimämpi sää jatkui edelleen koko ajan edellisen kuvan jälkeen. Päivälämpötilat olivat ajoittain lähellä +25 astetta ja yölämpötilat +10 ja +15 asteen välillä. Etelärannikolla oli joinakin öinä paikoin jopa yli +15 astetta alimmillaan Suomenlahden lämmittävän vaikutuksen takia. Aikaisempi ennätyskuivuus alkoi viimein hellittää vähitellen edellisen tilanteen jälkeen yleistyneiden kuurosateiden ansiosta. Lämmennyt meri ei kuitenkaan estänyt kokonaan iltapäivien merituulta, jonka takia etelärannikolla oli edelleen sisämaata vähemmän iltapäiväkuuroja. Toisaalta paikallisten ukkosten takia maaperä kastui joillakin alueilla jo useita senttejä syvälle. Pimenevien öiden aikana kastetta muodostui aikaisempaa enemmän ja toisaalta aurinko ei haihduttanut kosteutta enää kesä - heinäkuun tapaan. Kuiva maa imi uuden kosteuden kuitenkin niin ahnaasti, että pohjaveteen ja muihin vesistöihin sateilla oli vasta vähän vaikutusta; joet ja ojat alkoivat täyttyä nopeimmin. Niinpä näiden vesien pinnat pysyivät paljon normaalia alempina; paikoin n. 1 metrin luokkaa. Tuo kuva on otettu Espoon Tapiolassa. Siinä nähdään varisseita metsämännyn (Pinus sylvestris) neulasia nurmikolla. Monet mäntylajit varistavat tyypillisesti 3 - 5 vuotta vanhoja neulasiaan kesän lopulla - alku syksyllä. Yleensä yksi kokonainen vuosikerta (Etelä-Suomessa kolmas vuosikerta) varisee kerralla parissa - kolmessa viikossa. Tämä mäntyjen piirre on tavallaan syksyn ensimmäinen ruskatapahtuma, kun lehtipuut ovat silloin vielä käytännössä kokonaan kesäasussa. Tämän kesän ennätyskuivuus etelärannikolla varhaisti tätä mäntyjen ruskaa parilla viikolla kosteillakin kasvupaikoilla. Siihen vaikutti myös yli kaksi viikkoa aikataulustaan edellä ollut kasvukausi. Niinpä kuvan neulaset alkoivat varista jo elokuun alkupuolella, kun sen pitäisi tapahtua normaalisti elo - syyskuun vaihteen tienoilla. Kuvan ottamisen hetkellä puussa oli kuitenkin vielä runsaasti neulasia varisematta. Säätilanne: valitse Base Time 24.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


The warmer than usual weather continued further all the time since the previous picture. The afternoon temperatures were occasionally near +25 C and the night temperatures between +10 and +15 C. By the southern coast there was locally even more than +15 C at the lowest at night due to the warming influence of The Gulf Of Finland. The earlier record breaking drought started finally to ease cradually as showers were increased after the previous situation. However the warmed up sea didn't prevent completely the sea breeze of afternoons to appear, from which reason there were further less afternoon showers by the southern coast than in inland areas. On the other hand due to local thunderstorms the soil was wetted locally for several centimetres deep in some areas. During the darkening nights there formed dew more profusely than before and on the other hand the sun didn't cause evaporation of water anymore in the same way as during June - July. However the dry soil absorbed the new moisture so hungrily, that the rains had yet only little influence to the ground water and other water areas; the rivers and ditches started to fill up the most rapidly. Therefore levels of these waters remained a lot under a normal level; locally about 1 meter. That picture is taken in the district of Tapiola in Espoo. In there we see shed needles of Scots Pine (Pinus sylvestris) on a lawn. Many pine species shed their 3 to 5 year old needles at the end of summer - early autumn. Usually one whole annual volume (in southern Finland the third annual volume) will shed at once during two to three weeks. This feature of the pines is therefore in a way the first autumn / fall colours, as the broadleave trees are then yet in full summer stage in practise. This summer's record breaking drought by the southern coast made these fall colours of the pines to appear about two weeks ahead of schedule also in moist localitys. There was an effect on that also due to the growing season being more than two weeks ahead of schedule. Therefore the needles in the picture started to shed allready during early August, when that should happen normally at the turn of August and September. However there were yet plenty of needles on the tree to be shed at the moment of the photoshoot. Weather condition: choose Base Time 24.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1303,3

0 Comments:

Post a Comment

<< Home