Wednesday, August 16, 2006Tässä on yksi kuva lisää satunnaisiin eläinkuviini tässä blogissa. Kuvassa on erään ystäväpariskuntani koira Ringo kolme päivää yli kaksi kuukautta vanhana. Se on Parsonrussellinterrieri. Kuva näyttää yhtäältä yksinkertaisesti kaunista harmoniaa koiran ja nurmikon pinnan välillä ja toisaalta siinä nähdään, kuinka kuivuus jatkui edelleen ankarana vähän lisääntyneestä kosteudesta huolimatta. Tämä nurmikko oli niin pahoin kuivuuden kärventämä, että edellisen päivän sateilla ei ollut vielä ollenkaan elvyttävää vaikutusta. Kuivuuden takia tällaiset lemmikkieläimetkin säästyivät edelleen melko puhtaina (verrattuna märkään ja siten likaiseen) ulkoiluistaan pölyä ja joitakin irtokorsia lukuun ottamatta. Kuva on otettu edellisen kuvan jälkeen saman päivän iltana Helsingissä meren rannan lähellä Eirassa. Kuvaustilanteessa aurinko oli vielä taivaanrannan yläpuolella, mutta lounaassa - lännessä lähestynyt ukkoskuuroalue peitti jo pilvisyydellään auringon. Sadetta ei tälle alueelle kuitenkaan tullut vielä ennen puoltayötä. Säätilanne: valitse Base Time 16.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

In here there is one picture more into random animal pictures in this blog. In the picture there is one of my friend couple's dog Ringo as 3 days over two months old. He is a Parson Russell Terrier. The picture shows in one hand simply a beautiful harmony between the dog and the surface of the lawn and on the other hand we see, how the drought continued further in a severe way despite a little increased moisture. This lawn was so badly scorched by the drought, that the rains of the previous day didn't have yet a riviving effect at all. Due to the drought these kinds of pets as well got away rather clean (as compared to wet and therefore dirty) with their outgoings not counted for dust and some loose straws. The photo is taken after the previous photo in the same day's evening in Helsinki near the shore of the sea in the district of Eira. In the moment of the photoshoot the sun was yet over the horizon, but a thundershower area approaching in the southwest - west was allready covering the sun with its cloudyness. However there didn't come rain yet into this area before the midnight. Weather condition: choose Base Time 16.8.2006.
Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.


Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1190,7

0 Comments:

Post a Comment

<< Home