Friday, August 11, 2006Edellisen kuvasarjan jälkeen Etelä-Suomessa vallitsi koko ajan melkein samanlainen sää; pilvisyys oli hyvin vähäistä ja ilmamassa oli helteinen; 5. - 7. päivinä iltapäivän lämpötilat olivat yli +25 astetta ja sitten n. +25 astetta. Heikkojen tuulten ja vähäisen pilvisyyden vuoksi yöt olivat vähän viileitä; n. +10 astetta, mutta lämpimän meren takia etelärannikolla oli paikoin n. +15 asteen minimilämpötiloja. Vallitsevina tuulina olivat itä- ja kaakkoistuulet, koska matalapaineita oli lähinnä Suomen etelä- ja kaakkoispuolilla ja korkeapaineita pohjoisessa ja idässä. Tämä kuva on otettu Helsingissä Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa ja se on otettu poikkeuksellisesti salamavalolla. Kuvassa nähdään orava (Sciurus vulgaris), vihreää nurmikkoa ja kiiltotuhkapensaan (Cotoneaster lucidus) oksia. Tämä puisto oli esimerkki siitä, kuinka nurmikko ja muut kasvit saatiin pysymään kastelulla vihreinä ja pääosin hyvävointisina erittäin pahasta kuivuudesta huolimatta. Kastelu oli jokapäiväistä yli kuukauden ajan. Puisto toimi tämän takia todellisena vihreänä keitaana myös eläimille ja esim. nämä oravatkin viihtyivät alueella. Säätilanne: valitse Base Time 11.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


After the previous photo series there prevailed all the time allmost same kind of weather in southern Finland; the cloudyness was very minor and the air mass was hot; during the 5th to the 7th days the afternoon temperatures were over +25 C and then about +25 C. Due to weak winds and minor clouds the nights were a bit cool; about +10 C, but by the southern coast due to the warm sea there were locally minimum readings of about +15 C. Prevailing winds came from east and southeast, because low pressures were mainly in the southern and southeastern side of Finland and high pressures were in the north and east. This picture is taken in Helsinki in the botanical garden of Kaisaniemi and it's been photographed exceptionally with the flashlight. We see in the picture Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris), a green lawn and shoots of Hedge Cotoneaster (Cotoneaster lucidus). This park was a good example of how the lawn and other plants were being kept green and mainly well thriving with a watering despite the very bad drought. The watering was done daily for more than a month. Due to this the park was playing a part of a real green oasis for animals as well and for example also these squirrels were enjoying themselves finely in the area. Weather Condition: choose Base Time 11.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1120,5

0 Comments:

Post a Comment

<< Home