Sunday, August 13, 2006Hämeenlinnan kuivuus näkyi myös tässä yllä olevassa kuvaparissa nähtävällä tavalla, jossa maahan oli varissut puistolehmuksien (Tilia x vulgaris) hedelmiä. Lehdet olivat edelleen puissa melkein kokonaan, koska kuivuuden vaivat alkavat ilmetä kasveilla tyypillisesti siten, että puut ja pensaat varistavat ensin keskenkasvuiset hedelmänsä. Näin ne säätelevät energian kulutustaan olosuhteiden hitaasti heikentyessä. Puistolehmus on Suomen kaupungeissa kaikkein yleisin katupuu ja tässä on myös kyseessä kadun vieressä oleva nurmikkokaistale, jossa ko. vanhahkot puut ovat. Säätilanne: valitse Base Time 13.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


The drought of Hämeenlinna was appearing also in the way of this pair of photos above, where there had been shed fruits of Common Linden / Hybrid Lime (Tilia x vulgaris) onto the ground. Leaves were yet allmost completely on the trees, because typically troubles of drought start to appear to plants in the way, where trees and shrubs will shed firstly their immature fruits. In this way they control their consumption of energy as circumstances get slowly worse. Common Linden is the most common street tree in towns and cities of Finland and here as well is the case, where there is a stripe of lawn beside a street with these oldish trees. Weather condition: choose Base Time 13.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1149,7

0 Comments:

Post a Comment

<< Home