Thursday, August 03, 2006Tälläkin nurmikon kohdalla oli peltoukonnauriin (Erysimum cheiranthoides) kukintaa näyttävänä kasvustona. Edellisen kuvan kohdalla mainitsin kaksi syytä tällaiseen nurmikoiden laikkuisuuteen (vihreät ja kukkivat kohdat kuivuudesta huolimatta). Kolmantena syynä alun alkaen oli tietenkin näiden kohtien kosteammat olosuhteet verrattuna ruskeisiin alueisiin. Kosteus johtui esim. lähteistä maan alla tai maalajin hyvästä vedenpidätyskyvystä ko. kohdalla; savi. Osasyynä oli myös se, että eräät kasvilajit vain kestävät kuivuutta paremmin kuin toiset. Kuvassa nähtävät voikukatkin ovat hyvin kuivuutta kestäviä, mutta edellisen kuvasarjan esimerkin tapaan ne olivat tässäkin hieman kärsineitä; nuutuneisiin lehtiin oli tullut myös homeita, jolloin lehtien sävy oli muuttunut sinertävän harmaaseen suuntaan. Säätilanne: valitse Base Time: 3.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


On this spot of lawn there was also the flowering of Wormseed Wallflower (Erysimum cheiranthoides) as a showy population. In the place of the previous picture i mentioned two reasons for this kind of spottyness of the lawns (green and flowering spots despite the drought). As a third reason there were originally more moist circumstances in these spots than in the brown areas. The moisture was resulted for example by springs in the ground or by a good water holding property of the soil in the spot in question; clay. As a partial reason there was also the fact, that some plant species just withstand drought better than the other species. Dandelions in the picture are also very drought tolerant, but in the way of the example in the previous photos series they were a little suffered here as well; there had been appeared mold on the withered leaves and therefore the colour of the leaves had been turned into a blueish grey direction. Weather condition: choose Base Time 3.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1008,3

0 Comments:

Post a Comment

<< Home