Tuesday, August 15, 2006Etelä-Suomeen saatiin kuvauspäivänä vihdoin sadetta, mutta kesälle tyypilliseen tapaan sade oli kuurottaista ja niiden paikalliset vaihtelut olivat siten melko suuria. Sateet johtuivat siitä, kun Tanskan tienoille voimistui edellisenä päivänä matalapaine ja sen rintamasysteemi liikkui kuvauspäivänä eteläisen Suomen yli pohjoiseen. Samalla sää hieman viileni, mutta pysyi edelleen tavanomaista lämpimämpänä; kuvauspäivänä päivälämpötila oli +21,0 astetta runsaasta pilvisyydestä huolimatta. Tämä kuva on otettu Espoon Tapiolassa vähän sen jälkeen, kun ko. rintamaan liittynyt sade oli lakannut. Puistolan tarkastelupisteellä satoi 3,6 mm ja muutenkaan ko. seudulla ei satanut kovin paljoa. Niinpä ennätyksellisen kuiva maa kastui alueella vain pari - kolme senttiä pinnalta (hiekkamaat kastuivat läpäisevinä jopa yli 5 cm syvälle) ja lähinnä vain ruohovartiset kasvit saivat vähän helpotusta kuivuuteen. Kuvassa nähdään asfaltin pinnalle heinäkuun lopussa ja osittain elokuun puolella varisseita rauduskoivujen (Betula pendula) siemeniä. Ne olivat ennen sadetta melko tasaisena kerroksena (korkeintaan vähän - kohtalaisesti tuulten kasaamia). Päivän sade oli sen verran runsasta, että tuota pintaa pitkin valunut vesi järjesti siemeniä kuvioittain. Asfaltin pinta oli vielä vähän märkä, jonka takia se näytti tummalta. Aikaisempi kuivuus oli vaurioittanut siemeniä sen verran, että niiden kastuminen pelasti nyt vain pienen osan niistä. Kuvassa oli myös näiden koivujen kellastuneita lehtiä kuivuuden varistamina. Säätilanne: valitse Base Time 15.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

There came finally rain into southern Finland during the photoshooting day, but typically for summer the precipitation was showery in nature and therefore their local differences were rather big. The rains were caused by the fact, where a low pressure strengthened around Denmark and its frontal system moved across southern Finland to the north during the photoshooting day. At the same time the weather got a bit cooler, but it remained further warmer than usually; in the photoshooting day the afternoon temperature was +21,0 C despite the plentyfull cloudyness. This picture is taken in the district of Tapiola in Espoo a bit after the rain of the mentioned front had been ended. There rained 3,6 millimetres at the observation post of Puistola and otherwise as well there didn't rain much in this region. Therefore the record breakingly dry soil was wetted only couple of centimetres on the surface in the region (sandy soils were wetted even more than 5 centimetres deep as they are more penetrating) and mainly just herbacious plants got a little relief to the drought. In the picture we see Silver Birch (
Betula pendula) seeds shed during late July and partly in August onto an asphalt. They were settled before the rain as a rather even layer (a little - moderately drifted by winds at the most). The rain of the day was profuse in such a way, that the water flowed along that surface assembled the seeds in shapes. The surface of the asphalt was yet a little wet, which resulted it to look dark. The earlier drought had been damaged the seeds in such a way, that their wetting saved now only a small number of them. There were also yellow leaves of these birches in the picture as shed by the drought. Weather condition: choose Base Time 15.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.


Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1178,4

0 Comments:

Post a Comment

<< Home