Wednesday, August 02, 2006Suurin osa nurmikoista oli etelärannikolla tässä vaiheessa tämän näköisiä. Näkymät olivat lohduttomia ja tavallaan kuin keväältä heti lumien sulamisen jälkeen ennen uutta kasvua. Käytännössä nurmikoiden monet heinälajit olivat nyt lepotilassa. Ne eivät siis olleet kuolleet kuivuuteen. Heinälajeilla on tämä ominaisuus ja riittävän sateen jälkeen ne heräävät helposti uudestaan kasvuun. Tuossa kuvassa näkyy yksittäisiä vihreitä korsia, mikä osoittaa joidenkin lajien selviävän tosia paremmin mm. juuriston avulla; se ulottuu syvemmälle, se pystyy imemään vettä tiiviistäkin savesta, se pystyy varastoimaan vettä jne. Näin paha kuivuus aiheuttaa kuitenkin parhaimmillekin heinälajeille vaurioita lepotilasta huolimatta. Säätilanne: valitse Base Time 2.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Most of the lawns looked like this at this stage by the southern coast. Views were desolate and in a way like from spring immediately after the snowmelting before the new growth. In practise many hay species were now in dormancy. So they weren't killed by the drought. Hay species have this property and after a sufficient rain they wake up easily into a new growth. In that picture there is seen single green straws, which points out the capability of some species to get over better than the other ones for example by the help of the root system; it reaches deeper ground, it can suck water from even tight clay, it can store water and so on. However this bad drought will cause damage even to the best hay species despite the dormancy. Weather condition: choose Base Time 2.8.2006.
Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.


Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 995,4

0 Comments:

Post a Comment

<< Home