Tuesday, August 29, 2006Tässä on ko. kuun 24. päivän kuvaan verrattuna makedonianmännyn (Pinus peuce) varisseita neulasia nurmikolla Espoon Tapiolassa. Seassa oli yksittäisiä rauduskoivun (Betula pendula) lehtiä, mikä ilmensi joidenkin lehtipuiden edelleen varistavan vähän lehtiään, vaikka kuivuuden aiheuttamat vaivat olivat vähentymässä. Näiden neulasten suhteen tässäkin tapauksessa oli kyseessä normaali loppukesän - alkusyksyn neulasten variseminen, joka on tyypillistä männyille. Kuivuuden takia neulasten variseminen oli kuitenkin tämänkin lajin kohdalla parisen viikkoa edellä normaalista aikataulusta. Tällä kohdalla nurmikko oli edelleen ruskea, koska viime päivien sateet eivät päässeet kunnolla tiheän ja ison puun latvuksen läpi. Toisekseen näin runsaasti varrisseet neulaset tukahduttivat jo aluskasvillisuutta. Nurmikoiden kasvu oli alkanut silti jo monin paikoin uudestaan, mutta vain harvoilla paikoilla uutta kasvua oli leikattavaksi asti. Niinpä tällaiset neulasmatot saivat edelleen levätä rauhassa puutarhojen ja puistojen nurmikoilla siellä, missä niitä ei oltu vielä haravoitu pois. Säätilanne: valitse Base Time 29.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


In here there is shed needles of Macedonian Pine (Pinus peuce) on a lawn in the district of Tapiola in Espoo as compared to the photo of the 24th of this month. There were single Silver Birch (Betula pendula) leaves among there, which was showing that some broadleave trees were shedding further a bit their leaves, allthough harms of the drought were getting easier. Regarding these needles there was also in this case a question of a normal late summer - early autumn shedding of needles, which is typical of pines. However due to the drought the shedding of the needles was about two weeks ahead of normal schedule also concerning this species. In this spot the lawn was further brown, because the rains of the recent days weren't able to get properly through the dense and big crown of the tree. Secondly such a big amount of shed needles were allready suffocating the undergrowth. The growth of the lawns had been started again though in many places, but only in few places there was enough new growth for mowing. Therefore these kinds of needle carpets had further a change to rest on the lawns of gardens and parks in there, where they hadn't yet been raked away. Weather condition: choose Base Time 29.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1365,1

0 Comments:

Post a Comment

<< Home