Friday, September 08, 2006

Elvyttävää ja puhdistavaa sadetta - A stimulating and cleaning rainKuvan tilanne - Situation in the picture: Paikan juuri ylittäneen voimakkaan sadekuuron jäljiltä virtaamista jatkavaa vesipuroa hiekkakäytävän pinnalla. Kuuron lyhytkestoisuus ilmeni tilanteesta hyvin; enää ei satanut, vaikka puro oli vasta alkanut virrata. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa - Due to the heavy shower just crossed the scene a water stream continuing streaming on the surface of a sandy path. The short rotation of the shower appeared well in the situation; it didn't rain anymore, allthough the stream had just been started to flow. The photo is taken in the district of Tapiola in Espoo.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia - Properties caused by the weather: Rankka kuuro saa usein aikaan vaahtoa pinnoille kertyvän veden yhteyteen, koska isot pisarat iskevät voimakkaasti pinnoille ja virtaava vesi kerää mukaansa ainesta. Tyypillisesti vaahto kerääntyi etenkin puron kärkeen - A heavy shower causes many times foam along the water gathered onto surfaces, bacause big drops hit strongly to the surfaces and a streaming water gathers matter with it. Typically the foam gathered especially onto the stream's leading edge.

Huomioita - Notes: Vaahdon määrä saattoi lisääntyä tilanteessa pinnoille jääneiden pölyn ym. epäpuhtauksien takia, koska kuivuusaikana niitä kerääntyi pitkän aikaa. Ko. vesipuro tuli läheiseltä pysäköntipaikalta, jossa on asfaltti - The amount of foam might have increased in the situation due to dust and other impuritys left on surfaces, because they were gathered for a long time during the time of the drought.The water stream in question came from a parking slot, where there is an asphalt.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home