Friday, September 08, 2006Lämpötila - Temperature: min +8,1 C max +16,7 C


Sademäärä - Precipitation: 1,6 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1471,6

Kuvan tilanne - Situation in the picture: Kuivuudesta toipuvaa nurmikkoa kuvattuna Espoon Tapiolassa - A lawn recovering from the drought as photographed in the district of Tapiola in Espoo.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia - Properties caused by the weather: Nurmikko alkoi kasvaa uudestaan elokuun lopussa tulleiden sateiden myötä. Kasvua edesauttavaa kosteutta lisäsi myös vähitellen pimentyvät yöt, koska kasteaika pidentyi sen takia öisin ja aamuisin; kts. linkistä auringon nousu- ja laskuaikoja - The lawn started to grow again due to the arrived rains at the end of August. A moisture helping the growth was increased also by the slowly darkening nights, because the dew appearing time was increased due to that during nights and mornings; look from the link sunrise and sunset times.

Huomioita - Notes: Kesän kuivuus oli niin paha, että nurmikko toipui vain osittain. Kuolleet laikut olivat joko hiekkaisimpia kohtia ja / tai herkimpiä heiniä ym. kasveja kasvavia kohtia. Parhaiten kasvun aloitti uudestaan voikukka (Taraxacum officinale), kuten kuvasta havaitaan. Sateiden myötä kuivuudesta toipuminen näkyi ensimmäisenä juuri nurmikoilla, koska melko vähäinenkin sade ulottui kastelemaan nurmikon ohuen juuristokerroksen ja näin loppukesällä se ei enää kuivunut kovin helposti. Kostuttuaan kuolleet kohdat tummuivat; bakteerien ym. pieneliöiden hajotustoiminta alkoi - The drought of the summer was so bad, that the lawn recovered only partially. The dead spots were either the most sandy spots and / or the spots with most sensitive hays and other plants. Dandelions (Taraxacum officinale) started the regrowth the best, as it is observed from the photo. Due to the rains the recovering from the drought was showing the first just on the lawns, because even rather small amount of precipitation reached to wet the lawn's thin layer of roots and at this time of late summer it didn't dry up much easily anymore. The dead spots got darker as they wetted; disruptive actions of the bacteria and other microbes started.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home