Saturday, July 22, 2006Myöhemmin illalla Hämeenlinnassa tässä nähdään myös koivujen siemeniä asfaltilla. Kuvan tapaan niitä varisee huomattavia määriä joka puolelle, missä koivuja on lähellä. Suomen yleisimpinä puina koivut tuottavat siementä monin paikoin kasoittain joka vuosi. Tässä tilanteessa oli kulunut jo yli 6 tuntia sateen päättymisestä. Tälläkään paikalla sade ei ollut rankkaa, koska siemenet olivat pysyneet melko hyvin paikallaan sateen aikana. Asfaltti oli kuivunut paljon nopeammin kuin tuo siemenistä muodostunut matto. Tämä johtui siitä, että karheana ja vettä imevänä pintana siemenmatossa säilyy enemmän vettä ja sen haihtuminen jokaisesta pikku raosta on hidasta. Kun tällainen matto on märkä, niin se pysyy paikallaan kuin liimattuna. Kuivuttuaan sillä on taipumusta olla edelleen yhteenliimattu, mutta suurin osa siemenistä leviää jälleen helposti tuulten mukaan. Säätilanne: valitse Base Time 22.7.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Later in the evening in Hämeenlinna we see here also seeds of the Birch trees on an asphalt. In the way of the picture they are being shed in significant amounts in everywhere, where there is Birch trees near. One of the most common trees in Finland Birches produce seeds in piles in many places every year. In this situation there had allready been gone over 6 hours since the rain stopped. The precipitation wasn't heavy in this place either, because the seeds had been remained rather well in place during the rain. The asphalt had been dried up much faster than that carpet formed of seeds. This was caused by the fact, that as a rugger and water absorbing surface there remains more water in the seed carpet and the evaporation of the water is slow from every little chink. When this kind of carpet is wet, then it is held in place like it's glued. When dried up it has further a tendency to be glued together, but most of the seeds are easily spreaded again into winds. Weather condition: choose Base Time 22.7.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto heinäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in July 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 851,2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home