Wednesday, July 12, 2006Kuvassa nähdään varisseita metsämännyn (Pinus sylvestris) käpyjä lähes kokonaan ruskeaksi kuivuneella nurmikolla. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa. Taivas oli tilanteessa vaihtelevasti pilvessä rintaman ylityksen jälkeen, mutta lämmin ja sateeton sää jatkui; ylin lämpötila oli +25,3 astetta ja alin +16,3 astetta. Näiden käpyjen variseminen ei liittynyt suoraan kuivuuteen, vaan ilmiö on joka kesäinen. Tässä kasvukauden vaiheessa metsämännyn uudet oksat olivat kasvaneet täyteen kokoonsa ja niiden kuoren puutuminen oli jo hyvässä vauhdissa. Samaan aikaan vanhemmat oksan kohdat (n. 3 - 6 vuotiaat oksat, joissa vanhat kävyt ovat säilyneet kiinni) kasvoivat vielä paksuutta ja se alkoi tänä vuonna jo selvästi kesäkuun puolella etuajassa. Tämä paksuuskasvu on syynä vanhojen käpyjen varisemiseen juuri kesän kiivaimman kasvun aikana ja heti sen jälkeen. Kuvasta voidaan havaita, että osa kävyistä oli punertavamman ruskeita kuin muut, koska ne olivat nuorempia. Varisemista tapahtui siis monen ikäisistä oksista. Kuivuuteen tämä käpylaskeuma liittyi siten, että ruohon leikkuuta ei oltu tehty 2 - 3 viikkoon kasvun tyrehdyttyä. Tällöin kävyt säilyivät murskaantumatta näin hyvin ja näin runsaana. Siksi tämä näkymä oli itse asiassa tällä kohdalla harvinainen. Säätilanne: valitse Base Time 12.7.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

In the picture we see shed cones of Scots Pine (Pinus sylvestris) on a lawn dried up allmost completely brown. The picture is taken in the district of Tapiola in Espoo. The sky was variably cloudy in the situation after a crossing of a front, but the warm and rainless weather continued; the maximum temperature was +25,3 C and the minimum +16,3 C. The shedding of these cones didn't associate with the drought directly, but the phenomenon appears every summer. At this stage of the growing season the new shoots of Scots Pine were full grown and their cortex was allready turning woody in a good pace. At the same time older parts of the shoots (about 3 to 6 years old shoots, where the old cones have been remained entact) were yet growing thickness and that started allready clearly in June ahead of schedule. This growth of thickness is the reason for the shedding of the cones just at the time of the fastest growth of summer and immediately after that. We can observe from the picture, that a part of the cones were more reddish than the other ones, because they were younger. So there was shedding from shoots of many ages. This cone fallout was associating with the drought in the way, where the mowing of the law wasn't done for about 2 - 3 weeks as the growth suffocated. Therefore these cones remained without crushing so well and plentyfully. That is why this sight was actually rare on this spot. Weather condition: choose Base Time 12.7.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto heinäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in July 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 724,5

0 Comments:

Post a Comment

<< Home