Monday, July 24, 2006Tässä on lähempi kuva edellisen kuvan lätäköstä, jossa em. koivujen siemenet kelluivat. Tämä kelluminen kuvastaa osaltaan sitä, että nuo siemenet laskeutuivat tälle pinnalle vasta selvästi sateen loputtua. Lisäksi siemenet olivat yläpinnaltaan melko kuivia. Se kielii siitä, että näiden siemenien lenninsiivet ovat ilmavina sopivia kellumiseen; ilmakuplat mikroskooppisen pienissä raoissa ja veden pintajännitys. Tämä edesauttaa lajin siemeniä leviämään myös virtaavan veden mukana. Sateen aikana päältä kastuneet koivun siemenet sen sijaan pysyvät enemmän veden pohjalla ja siten niillä on taipumusta jäädä silloin paikalleen. Se edesauttaa sitä, että jo varisseet siemenet jäävät ensimmäisen kerran kastuttuaan ko. kohdalle itämään. Säätilanne: valitse Base Time 24.7.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

In here there is a closer picture of the same puddle as in the previous photo, where the seeds of Birches floated. This floating partly reflects that fact, that those seeds fell onto this surface well after the rain stopped. Furthermore the seeds were rather dry on their upper surface. That tells about the fact, that the flying wings of these seeds are suitable for floating as they are airy; air bubbles in microscopically tiny holes and water's surface tension. This helps seeds of this species to spread also with the water. As opposed to that during a rain the birch seeds wetted on the upper surface remain more under the water and therefore they have a tendency to remain in place then. That helps the fact, that allready shed seeds wetted the first time remain on the spot to germinate. Weather condition: choose Base Time 24.7.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto heinäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in July 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 878,3

0 Comments:

Post a Comment

<< Home