Monday, July 24, 2006Tässä oli esimerkki siitä, että huolimatta poikkeuksellisesta kuivuudesta edelleen löytyi alueita, joilla nurmikotkin kasvoivat vielä kohtuullisesti ja kuivuusvauriot eivät vielä näkyneet. Tämä ei johtunut kastelusta, koska Suomessa kastellaan harvoin nurmikoita. Tässäkin vaiheessa suurin osa pihojen ja puistojen nurmikoista oli jo ruskeina. Vain yksittäiset tärkeimmät alueet pidettiin kosteina, kuten Helsingin keskustassa Esplanadinpuisto. Vähäinen kastelu ei johtunut vesivarojen hälyyttävästä vähenemisestä, vaan se on vain suomalaisten tapa suhtautua melko huolettomasti puutarhojen ja puistojen hoitoon. Toisaalta kyse oli kuntien ja kaupunkien rahoituksen vähyydestä; se ei salli poikkeuksellisten olosuhteiden ylimääräistä hoitoa kunnolla. Tämä kuvan nurmikko piti kosteutensa, koska se sijaitsee mäkien ympäröimänä alavalla alueella ja maalaji on suurelta osin vettä hyvin pidättävää savea. Kuivuus oli kuitenkin heikentänyt kasvua sen verran, että tämäkin nurmikko oli leikkaamatta jo ainakin kolmatta viikkoa. Siitä kertoivat kuvassa pystyssä olevat piharatamon (Plantago major) ruskeat hedelmävaiheiset kukintovarret. Tämä kuva päättää tämän kuuden kuvan sarjan. Kuvat on laitettu järjestykseen taiteellisten seikkojen mukaan, mutta ilmoitettu aikaskaala pitää paikkansa. Säätilanne: valitse Base Time 24.7.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

In here there was an example of the fact, that despite the unusual drought there was yet places to be found, where also lawns grew yet moderately and drought damages weren't yet visible. This wasn't caused by watering, because in Finland lawns are watered seldom. In this situation most of the lawns in gardens and parks were allready brown. Only the most important places were kept moist, like in the center of Helsinki the Esplanade Park. The minor watering wasn't due to a alarmed decreasing of water resources, but it is merely a custom of finns to have a rather carefree attitude towards maintenance of gardens and parks. On the other hand it was a question of lack of funds in municipalities and cities; it won't allow extra maintenance properly required by unusual circumstances. The lawn of this picture held its moisture, because it is situated in a hollow place as circled by hills and the soil type is clay, which holds water well. However the drought had been weakened the growth in such a way, that also this lawn wasn't being mowed for at least for three weeks running. That was observed in the picture from the remained brown flowerheads of Common Plantain (Plantago major) stouting in a fruiting stage. This picture ends this six picture series. The pictures are placed in order according to artistic matters, but the announced time scale holds true. Weather condition: choose Base Time 24.7.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto heinäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in July 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 878,2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home