Tuesday, September 12, 2006

Loppukesän neulasmassaa - A needle mass of late summerLämpötila - Temperature: min +12,3 C max +21,0 C

Sademäärä - Precipitation: -

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1510

Kuvan tilanne - Situation in the picture: Varisseita metsämännyn (Pinus sylvestris) neulasia asfaltilla. Oikella oleva nuori puuryhmä loi varjoja matalalla olleen auringon takia. Tässä vaiheessa vuotta aurinko oli jo selvästi matalammalla kesäkuun loppuun verrattuna; kts. linkistä auringon nousu- ja laskuaikoja - Shed needles of Scots Pine (Pinus sylvestris) on an asphalt. The young group of trees on the right created shadows due to the low shining sun. At this time of the year the sun was allready in a much lower position as compared to the end of June; look from the link sunrise and sunset times.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia - Properties caused by the weather: Neulasten variseminen oli kuivuuden takia etuajassa; normaalisti neulasten vanhin vuosikerta (3 - 5 vuotta vanhat) varisee selvästi syyskuun puolella. Kasvukauden hurja etumatka (suuri tehoisan lämpösumman arvo) ei vaikuttanut merkittävästi, koska kyseessä oli puun ruska; puut olivat jo kauan sitten lopettaneet kesäkasvunsa, mutta kuivuus aikaisti ruskaa - The shedding of the needles was ahead of schedule due to the drought; normally the oldest annual volume of needles (the 3 to 5 years old) will shed clearly in September. The enormous advance of the growing season (the huge value of the effective temperature sum) didn't affect significantly, because this was the case of the tree's fall colours; the trees had been stopped their summer growth allready long ago, but the drought made the fall colours appear early.

Huomioita - Notes: Neulasten määrä oli suuri, koska kohdalla on isoja ja vanhoja metsämäntyjä. Neulasten varseminen oli niin lopuillaan, että puissa oli enää vain vähän kellastuneita neulasia. Ihmisten kulku kohdan yli aiheutti neulasmassaan noita "kahluujälkiä" - The amount of needles was huge, because there is big and old Scots Pines at the spot. The shedding of the needles was so much at the end of its cycle, that there were only little of yellow needles on the trees. Walking of people caused those "wading marks" onto that mass of needles.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home