Wednesday, June 14, 2006Tässä ko. kuvaparin ylemmässä kuvassa nähdään paremmin paahteisella nurmikon kohdalla alkanutta kuivuutta aurinkoisena jatkuneen helteen takia. Nuo korret olivat selvästi muuttuneet ruskeammiksi. Kohdan kuivumista edesauttaa vieressä olevat isot haavat (Populus tremula), jotka imevät paljon vettä maasta etenkin aurinkoisina ja kuumina päivinä. Nuo varisseet hedelmänorkot olivat peräisin ko. puista. Erittäin lämpimän sään ansiosta kasvukausi oli edennyt muutaman päivän ajan hyvin nopeasti, jolloin kaikkien haapojen ja edellisessä kuvasarjassa esiteltyjen lajien siementämisaika oli nyt päättynyt kokonaan. Haapojen pudonneisiin siemennorkkoihin jää monesti noin paljon tuota valkovillaista siementä kiinni. Ne siemenet ovat yleensä heikosti hedelmöittyneitä ja eivät ehdi siten ajallaan irti ilmaan. Joillakin saman suvun ja heimon ulkomaisilla poppeli- ja pajulajeilla siementämisajat olivat tässä vaiheessa vielä edessä päin. Säätilanne: valitse Base Time 14.6.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

In this upper photo of the pair of pictures in question we see better the beginned drought on the scorching spot of a lawn due to the continued sunny heatwave. Those straws were clearly transformed more brown. The drying up of this spot is helped by the nearby big European Aspen (Populus tremula) trees, which suck a lot of water from the ground especially during sunny and hot days. Those shed fruiting catkins were originated from those trees. Due to the very warm weather the growing season had been progressed very fast during a couple of days and therefore the seed shedding time of all European Aspens and the species shown in the previous photo series had now been ended completely. Many times there remains entact that much of those white woolly seeds in the dropped catkins of European Aspen. Those seeds are usually poorly pollinated and therefore they don't have time to be released into the air in time. Some foreign (in Finland) poplar and willow species of the same Genus and Family had at this stage yet ahead their seed shedding times. Weather condition: choose Base Time 14.6.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto kesäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in June 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 314,5 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home